Mijn gebedsboekje

24-05-2021

Sinds enkele jaren gebruik ik mijn 'Prayer Journal'.
Ik heb vooral op 'pinterest' wat ideeën opgezocht. Zeker doen als je geïnteresseerd bent. Ook altijd leuk voor creatieve mensen. Je kan hier zeer uitgebreid in gaan. Bij mij is het meer basic.

Hieronder vertel ik over de indelingen die ik heb gemaakt:


1. Praise

Bij deze indeling heb ik woorden opgeschreven die gaan over wat God betekent voor mij:
- Hij is heilig
- Hij is genade
- Hij is geduldig
- Hij geeft vergeving
- Hij is liefde
...

Mijn gebed begint met hoeveel God niet betekent voor mij. Hem danken voor alles! Vaak brengen we alleen onze zorgen bij Hem. Maar wees dankbaar voor alles wat Hij je geeft. Laat Hem weten wat Hij voor je betekent en doet in je leven.

2. Toekomstige echtgenoot

Ik bid vooral dat mijn toekomstige echtgenoot
- een levendige relatie mag hebben met God.
- een man die mijn ogen op God gericht houdt.
- een man die trouw mag zijn in alles wat hij doet en eerlijk is.
- Iemand die zich inzet voor Gods gemeente.

Voor mij is het heel belangrijk dat hij christen is. Dat hij een relatie heeft met God!

3. Mezelf

Ik bid dat voor:
- wijsheid
- vriendschappen
- vergeving
- God's wil
- werk

Maar ook voor de bedieningen die ik doe:
- tieners
-jongvolwassene
-projectie
- blog

4. Vrienden

Het is heel belangrijk om voor je vrienden te bidden. Bid dat God hen mag gebruiken in je leven. Dat ze een meerwaarde zijn voor je. God geeft je vrienden in je leven voor een reden.

Bij deze indeling staan mijn vrienden opgesomd en dan nog eens een verdeling gemaakt waarvoor ik specifiek kan bidden. Dat kan gaan over hun relatie met hun partner of met God. Over het werk, gezondheid, bepaalde keuzes die ze moeten maken,...

Mijn collega's staan er ook bij en bij sommige kennissen waar ik vroeger contact mee had. Maar daar staat het niet zo uitgebreid bij.

5. Familie

Ik bid voor mijn familie. Deze staan opgesomd met een onderverdeling waar ik uitgebreid voor kan bidden.
Bijvoorbeeld:
- gezondheid
- werk
- partner
- geloofsleven

6. Kerk

Bid voor de gemeente. Bid dat de kerk rein mag blijven en dat het vrucht mag dragen.

Ik bid voor

- de oudsten
- vrouwenkring
- tieners
- zondagsschool
- ouderen
- zieken
- creche
- jongvolwassene

7. Reaching Beyond

- Ministers
- Regering
- België
- Scholen
- Media
- Militairen
- zendelingen

Dit bid ik niet allemaal dagelijks. Ik bid bijvoorbeeld maandag voor familie, dinsdag voor de kerk,...
Voor mensen die ziek zijn of waarvoor dringend gebed is gevraagd bid ik wel dagelijks.