3 tips voor een godvrezende vriendschap

14-05-2021

1. Kies je vrienden zorgvuldig.

Voor mij is dat echt een eyeopener. Vaak dacht ik dat mijn 'christelijke vrienden' mij dichter brachten bij God. Maar dat is niet altijd zo.

Het is niet omdat ze zeggen dat ze 'christen' zijn dat het ook zo is. Soms kunnen ze je beïnvloeden.

Zo is het bij mij althans gegaan. Ik dacht dat de hij/zij een goede invloed op mij had. Als ik het moeilijk had, sprak hij mij moed in, zelfs met Bijbelteksten en veel uitleg. Maar helaas waren het woorden en geen daden. Na een lange tijd merkte ik dat hij/zij geen goede invloed op mij had. Dat is maar met mondjesmaat binnen gedrongen in onze vriendschap. Want alles leek dat hij/zij een goede invloed eerst had op mij.

Dus open je ogen en kijk en bid vooral dat die vriend/vriendin een zegen is voor je vriendschap en je op het rechte pad houdt. Anders is het beter om te breken of afstand te houden. Richt je ogen op Hem!

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:2)

2. Wees open en eerlijk ook als het minder gaat

Je zal denken.. dat is toch altijd zo bij een vriendschap dat je mekaar alles verteld. Maar is dat zo? Ook als je het moeilijk hebt. Of in het geval van een christen. Ook als je in zonden leeft?
Bij mij was dat niet zo. Ik heb het jaren verzwegen. Of toch eerst verteld aan mijn beste vriendin maar nadien zonder ze het wist terug hervallen. Als ik nu terug kijk had ik het beter alles gezegd tegen haar.

Zij ging mij zeker niet afwijzen of bekritiseren. Maar wel mijn ogen doen open gaan en mij naar de Bijbel doen verwijzen. Dat doen vrienden.

Je oog op God terug richten ook als het moeilijk gaat. Dus wees eerlijk! Bid ervoor dat je open en eerlijk mag zijn naar anderen toe. Je moet je niet schamen. Iedereen maakt fouten. Het is heel belangrijk hoe je ermee omgaat. Blijf je te neergeslagen of wordt je er sterker uit met Hem.

Een vriend heeft te allen tijde lief;
en een broeder wordt in de benauwdheid geboren (Spreuken 17:17)


3. Bid dat je godvrezende vrienden mag ontmoeten

Onderschat gebed niet. Vroeger in mijn tienerjaren was er bijna niemand van mijn leeftijd in onze kerk. Toen miste ik wel christenvrienden. Ik heb toen vooral veel gebeden. Ook al leek het soms dat je tegen de muren praat. God hoort je altijd. Maar Hij verhoord niet altijd direct. Jaren nadien heeft God mijn gebed verhoord. Ik ben nu omringd met vrienden die mijn ogen op God houden.

God verhoorde mijn gebed wanneer ik ze het meeste nodig had.

Bid dagelijks voor je vrienden! Dank God voor de mensen die Hij je geeft in je leven. Misschien is het soms voor tijdelijk maar Hij heeft een reden.

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Johannes 15:13