Een leven zonder God?

14-06-2021

Zonder God?

Hoe het zou zijn als ik God niet had?
Waar moet ik heen gaan als ik verdrietig ben?
Wie troost me?
Wie kent me zo goed als Hem?
Op wie kan ik dan 100 % vertrouwen?
Wie staat er dan voor me klaar elk moment van de dag?
Voor wie zou ik dan nog leven?

Het is raar om daar bij stil te staan.
Stel u voor dat ik God niet kende
Ik zou een totaal andere persoon zijn geweest dan ik nu ben.

Dan ging ik

- zondags niet naar de kerk
- ging ik nooit naar praises
- was ik geen tienerleiding
- ging ik niet naar de vrouwenkring
- kwam ik niet samen met andere christenen

Had ik helemaal geen geestelijk leven dat bestaat uit Bijbel lezen en bidden.

Zo'n leven kan ik me echt niet voorstellen.


Dat u ben gestorven voor mijn zonden Voor alles Heer..
Dan ging ik

Dankbaar

Ik ben blij dat ik God heb. Waar ik elk moment van de dag bij terecht kan. Ook al voel ik me soms alleen en is het niet zo gemakkelijk om als christen door het leven te gaan.

Maar telkens als ik zo'n momenten heb.. Dan ervaar ik juist die liefde van God. Dan wordt ik er telkens aan herinnerd dat Hij mij nooit in de steek laat maar dan ook NOOIT en dat Hij zoveel van mij houdt.. niet alleen van mij maar van ons allemaal. Dat Hij voor onze zonden is gestorven aan het kruis. Hij heeft Zijn leven gegeven. Dat is gewoonweg geweldig.

Dank U wel, Heer

Here God,

Dank u wel
dat u er ALTIJD bent voor mij en dat u me door en door kent.

Dank u wel
Dat u van me houdt zoals ik ben.
En dat ik bij U me eigen kan zijn.

Dank u wel
Dat u me elke dag opnieuw beschermd
en voor me zorgt

Dank u wel

Dat u ben gestorven voor mijn zonden

Ook al heb ik het niet verdiend

Dank u wel
Dat u in alles voorziet

Dank u wel

Voor alles Heer..

U betekent veel voor mij

En ik zou niet weten wat ik zou doen zonder U

Dank u Vader